Bronsegutten

Av Tore Bjørn Skjølsvik (1967)

Om kunstverket

Det er Tore Bjørn Skjølsvik som har laget denne lille bronsestatuen. Tidlig i sin karriere var det hoder og kropper som preget hans arbeider. Ett av disse kunstverkene står i dag i Den norske ambassade i Roma.

Bronsegutten som befinner seg på Innlandet skole, ble sannsynligvis solgt på en av Skjølsviks første utstillinger i Kristiansund. Ifølge kunstneren var det da snakk om en gipsfigur. Hvem som kjøpte kunstverket og som siden støpte den i bronse, er det ingen som vet med sikkerhet. Bronsegutten ble gitt som en anonym gave til Innlandet skole.

Tore Bjørn Skjølsvik

Les mer...

Relaterte artikler