• Se alle
  • Billedkunst
  • Skulptur
  • Arkitektur
  • Natur
  • Annet
  • Kulturminner

Peder A. Rensvik

Av Åse Indergaard

Om kunstverket

Peder A. Rensvik (f. 1937) har alltid vært en utrolig drivkraft når det gjelder kulturlivet i Kristiansund.
Allerede i 1955 ble han med som klarinettist i Kristiansund Symfoniorkester. Den gang var Edvard Bræin dirigent for orkesteret - en rolle Peder A. Rensvik senere overtok.
Etter endt utdannelse og praksis andre steder i landet, ble han ansatt som dirigent for Symfoniorkesteret høsten 1969To år senere var den nye operaperioden i Kristiansund et faktum, og pådriver for dette initiativet var selvsagt Peder Rensvik.
Første oppsetning skjedde i 1971, og siden den gang har det vært årvisse forestillinger i Festiviteten. Kristiansund Musikkskole er også Rensviks verk, og det var på hans initiativ at musikklinjen ved Atlanten videregående skole ble opprettet i 1977.
For korsangen på Nordmøre har han lagt ned et mangeårig arbeid, blant annet stiftet og ledet han Nordmørskoret som i løpet av en 20-årsperiode ga over 150 konserter i inn- og utland.
Høsten 1994 ble han tilsatt som organist i Nordlandet kirke, og året etter sluttet han som dirigent i symfoniorkesteret. Peder Rensvik er også dirigent for Kristiansund Kammerkor.
Den årlige og svært vellykkede "Kristiansund Kirke Kunst Kulturfestival", hører også med blant Peder Rensviks hjertebarn.

Relaterte artikler