Kåre Fostervold

Av Åse Indergaard

Om kunstverket

Kåre Fostervold ble født i Kristiansund i 1891. I likhet med sin far, Kristen, valgte han lærergjerningen. Fra 1927 var han rektor ved Firda gymnas og fra 1938 til 1945 rektor ved Ålesund offentlige høyere allmenn-skole. Sommeren 1945 ble Fostervold medlem av Einar Gerhardsens samlingsregjering og fortsatte i tre år i hans rene partiregjering som leder av kirke- og undervisningsdepartementet Fra 1948 og i 13 år var han sjef for Norsk Rikskringkasting. Ved sin fratreden ble han sterkt hyllet for sin innsats og ble tildelt NRKs hederstegn i gull. Kåre Fostervold hadde en rekke tillitsverv, og han ga også ut et historisk arbeid, "Norges Sosialdemokratiske Arbeiderparti 1921 - 27".

Åse Indergaard

Les mer...

Relaterte artikler