Edvard Bræin

Av Åse Indergaard

Om kunstverket

Edvard Bræin var født i 1887. Han hadde organistutdanning og studieopphold i Oslo, Paris og Italia.

Fra 1912 overtok han farens jobb som organist i Kristiansund. Edvard Bræin var drivkraften bak dannelsen av Kristiansund symfoniorkester i 1919. I over 30 år var han dirigent for dette orkesteret. Han tok også initiativet til operaoppførelsene i Kristiansund i mellomkrigsårene, i tillegg til at han var en stor samler av folketoner. I alt samlet han inn rundt 500 folketoner som ble utgitt i 10 hefter. En del komposisjoner ble det også, den første laget han allerede i 1899 - en menuett for fiolin, cello og piano. Den første av komposisjonene hans som ble trykt var musikken til "Gud Signe Norigs Land" som kom i 1905. Som komponist var han dypt forankret i de solide norske tradisjoner som fikk sitt uttrykk gjennom komponister som Grieg, Nordraak og Svendsen. Han komponerte også syngespillet "Hvite seil".

Åse Indergaard

Les mer...

Relaterte artikler