Aimée Collett Bang Døhlen

Av Annasif Døhlen (1971)

Om kunstverket

Billedhuggeren Aimée Collett Bang Døhlen var i en årrekke leder av Kristiansund Kunstforening, og det var i foreningens lokaler at bysten av henne ble avduket i april 1988.

Bysten er utført av datteren Annasif Døhlen på bestilling fra kunstforeningen. "Hun ble ikke rik på opp-draget, hun fikk vel knapt til materialene," sa Oddvar Grytli i sin tale under avdukingen. Ved avdukingshøy-tideligheten spilte Margaret Rensvik musikk av Chopin. Hedvig Wist leste den samme epilogen som hun hadde skrevet til åpningen av lokalet i 1971.

Annasif Døhlen

Les mer...

Relaterte artikler