To søstre

Av Ørnulf Bast (1953)

Om kunstverket

Skulpturen er en gave til kommunen i forbindelse med innvielsen av Rådhuset i 1953. Daværende varaord-fører Alf Jordahl overrakte gaven på vegne av Kristiansund Arbeiderparti. Gaven er en miniatyr av den meget større skulpturen som står på Oslo Plass ved Østerport i København, og symboliserer det nære slektskap og vennskap mellom dansker og nordmenn. Plassert i Rådhuset, mente Jordahl at symbolikken kunne videreføres til vennskapet og samarbeidet mellom byen og landet. Han trodde at bystyrets medlemmer, uansett parti, også ville vite å sette pris på den ånd som gaven representerer.

Ørnulf Bast

Les mer...

Relaterte artikler