Tissegutten

Av Tore Bjørn Skjølsvik (1975)

Om kunstverket

Kristiansund har også sin "Manneken Pies" og både den lille gutten i Brüssel og han som står plassert i Svanedammen begeistrer både barn og voksne der han står med sin evige tissestråle.

Skulpturen ble gitt som en gave til kommunen da Kristiansund Spareskillingsbank og Nordmøre Sparebank fusjonerte og det ble satt av kr 40 000 til en skulptur. Eneste forutsetningen var at den skulle lages av en nordmørskunstner og valget falt på Tore Bjørn Skjølsvik fra Tingvoll.

Skulpturen var ferdig i 1975, men ble avduket i juni 1976.

Tore Bjørn Skjølsvik

Les mer...

Relaterte artikler